Auction Results


Rank Score Farm Farmer Weight(lb) High Bid Total Value Company
1 89.59 Royal Bean Geisha Estate Fu-Sen Tseng 66.14 $183.50 $12,136.69 Black Gold Coffee Co., Ltd.
2 89.06 Zou Zhou Yuan Cheng-Lun Fang 66.14 $136.50 $9,028.11 KALDI COFFEE FARM
3 88.21 Zhuo Wu Mountain Coffee Farm Ting-Yeh Hsu 66.14 $107.10 $7,083.59 ONYX COFFEE LAB
4 87.82 Hua Xi Tian Manor Café Tsung-Lin Hsieh 66.14 $100.50 $6,647.07 KALDI COFFEE FARM
5 87.56 Oe’otx Coffee Farm Voyu Tiakiana 66.14 $91.00 $6,018.74 Haru International Corporation
6 87.53 SONGYUE coffee manor Jhih-Hao Guo 66.14 $107.50 $7,110.05 Simple Kaffa – The Coffee 1
7 87.25 Chi Tsai Liu Li Ecological Farm Chia-Jung Chuang 110.23 $60.00 $6,613.80 KALDI COFFEE FARM
8 87.1 Amber Coffee Estate Chen,Ho-Te 66.14 $51.50 $3,406.21 Kyokuto Fadie Corporation
9 86.78 Melastoma Coffee Estate Pao-His Huang 66.14 $70.50 $4,662.87 Studio Caffeine
10 86.71 Zou Zhou Yuan Cheng-Lun Fang 66.14 $64.00 $4,232.96 KAKALOVE CAFE
11 86.62 Melastoma Coffee Estate Pao-His Huang 66.14 $60.00 $3,968.40 Innz Coffee
12 86.56 Alluring Scent Coffee Estate Jhao-Yun Wu 66.14 $55.50 $3,670.77 ONYX COFFEE LAB
13 86.35 Zou Zhou Yuan Cheng-Lun Fang 132.28 $61.50 $8,135.22 Orsir Coffee
14 86.31 SONGYUE coffee manor Jhih-Hao Guo 132.28 $59.50 $7,870.66 Blue Bottle Coffee
15 86.04 Sen Yue High Pk. Chen-Hung Wu 66.14 $45.50 $3,009.37 Ryans Coffee Roasters
Totals: 1,168.47 $80.10/lb $93,594.51